Olet täällä

13.5.2019 - 10:25

Julkipanoilmoitus ympäristöjaosto 7.5.2019 §26: Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta, antopäivä 15.5.2019

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä: 14.5.2019 - 14.6.2019 Kuusamon kaupunginviraston yhteispalvelupisteessä, os. Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo. Pöytäkirja on nähtävillä Kuusamon kaupungin internet -sivuilla http://www.kuusamo.fi

Kuusamon yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto antaa alla mainituista maa-aineslain mukaisista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä,
jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: