Olet täällä

10.6.2019 - 15:00

Julkipanoilmoitus: Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksien antamisesta, antopäivä 12.6.2019

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä: 10.6.2019 – 12.7.2019

Kuusamon yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto antaa alla mainituista maa-aineslain mukaisita lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. 

Lisätietoja antaa: 

Uusimmat