Olet täällä

11.9.2018 - 14:27

Julkipanoilmoitus maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta MAL 19 § 1 mom ja MaA 8 §

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 11.9.2018 - 12.10.2018 Kuusamon kaupunginviraston yhteispalvelupisteessä, osoitteessa Keskuskuja 6, 93600 KUUSAMO. Pöytäkirja on nähtävillä kaupungin internet -sivuilla http://www.kuusamo.fi

Kuusamon yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto antaa alla mainitusta maa-aineslain mukaisista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. 

Hakija: Koillistie Määttä Oy

Ottoalue/Alue, johon toimenpide kohdistuu: Kuusamo, Sorariihi 305-413-58-1
Otettavan maa-aineksen laatu/Toimenpiteen laatu: Maa-aineslupa soran ja hiekan ottamiselle

Uusimmat