Olet täällä

13.5.2019 - 10:57

Julkipano rakennustarkastajan poikkeamispäätöksistä, antopäivä 15.5.2019

Kuulutus nähtävillä 13.5. - 29.5.2019

Viranhaltija on tehnyt liitteen mukaiset poikkeamispäätökset.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.5.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat 
nähtävänä maankäytössä. 
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 29.5.2019. 
 

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: