Olet täällä

22.2.2019 - 12:30

Julkipano kaavoitusteknikon poikkeamispäätöksistä, antopäivä 25.2.2019

Kuulutus on nähtävillä 22.2. - 11.3.2019

Viranhaltija on tehnyt liitteen mukaiset poikkeamispäätökset.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.2.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat 
nähtävänä maankäytössä. 
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.3.2019.

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: