Olet täällä

30.9.2020 - 15:30

Ilmoitus kuulutuksesta ja päätöksen tiedoksiantokuulutus vesilain mukainen päätös 30.9.2020 dnro PSAVI/7570/2019

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.9.–6.11.2020.

Asia Vesialueen täyttö kiinteistön Kesäniemi I kohdalla Yli-Kitkan rannalla, Kuusamo