Olet täällä

23.6.2020 - 16:00

Ilmoitus kuulutuksesta ja hakemuksen tiedoksiantokuulutus ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus 23.6.2020 dnro PSAVI/11070/2019

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.6.–31.8.2020.

Asia Meijerin ja höyrykeskuksen ympäristöluvan nro 48/11/1 lupamääräyksien 2 ja 16 mukaiset suunnitelmat, Kuusamo