Olet täällä

20.10.2020 - 16:00

Ilmoitus kuulutuksesta ja hakemuksen tiedoksiantokuulutus ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus 20.10.2020 dnro PSAVI/3990/2014

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 20.10.–26.11.2020.

Asia Kuusamon kaupungin jäteaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kuusamo

Hakija Kuusamon kaupunki

Dnro PSAVI/3990/2014