Olet täällä

11.5.2020 - 14:25

Ilmoitus kuulutuksesta ja hakemuksen tiedoksiantokuulutus vesilain mukainen lupahakemus 11.5.2020 dnro PSAVI/7570/2019.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.5.–17.6.2020.

Asia Vesialueen täyttö kiinteistön Kesäniemi I kohdalla Yli-Kitkan rannalla, Kuusamo