Olet täällä

23.10.2020 - 16:00

Ilmoitus kuulutuksesta ja hakemuksen tiedoksiantokuulutus vesilain mukainen hakemus 23.10.2020 dnro PSAVI/724/2020

Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä 23.10.- 30.11.2020.

Asia Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen rakentamisluvan säännöstelyä ja juoksutusta koskevan lupamääräyksen 2 tarkistaminen, Kuusamo

Aiheeseen liittyvät asiasanat: