Olet täällä

18.2.2019 - 16:00

Ilmoitus avustukset haettavana paikalliseen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan

Haettavana 1.4.2019 klo 15.00 mennessä.

AVUSTUKSET HAETTAVANA PAIKALLISEEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTAAN

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ilmoittaa avustukset vuodelle 2019 haettaviksi 1.4.2019, klo 15.00 mennessä, jolloin myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä.

Kulttuuriavustusmääräraha vuodelle 2019 on 28.500 euroa. Kulttuuriavustusmäärärahasta voi hakea toiminta-avustusta ja kohdeavustusta. Toiminta-avustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille. Kohdeavustuksia voivat hakea yhdistykset, työryhmät ja yksityiset henkilöt. Kohdeavustusta myönnetään kulttuuritapahtumien järjestämiseen, taiteelliseen työskentelyyn, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kotiseututyöhön sekä muihin kunnan
kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin.

Liikunta-avustusmääräraha vuodella 2019 on 50.456 euroa.
Liikunta-avustusmäärärahasta voi hakea toiminta-avustusta, koulutusavustusta ja kohdeavustusta. Toiminta-avustusta myönnetään liikuntatoimintaa harjoittaville liikuntajärjestöille ja muille rekisteröidyille yhdistyksille.  Määrärahasta varataan 10 % yhdistysten koulutustoiminnan tukemiseen. Koulutusavustusta voidaan myöntää enintään 50 % koulutuskustannuksista. Kohdeavustusta myönnetään merkittävien maakunnallisten ja kunnallisten liikuntatapahtumien järjestämiseen ja liikuntahankkeiden toteuttamiseen.

Nuorisoavustusmääräraha vuodelle 2019 on 11.250 euroa.
Nuorisoavustusmäärärahasta voi hakea yleis- ja kohdeavustusta. Kohdeavustus jaetaan kerhotoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, koulutuksiin, kilpailuihin ja tapahtumiin, toimitilan kuluihin ja kalustohankintoihin.

Hakemuskaavakkeita ja -ohjeita on saatavana Kuusamotalosta, Liikuntakeskuksesta, Nuortentalo Winssiltä sekä sivistystoimistosta (kaupungintalon 3 krs.). Avustusohjeita ja -lomakkeita voi tulostaa myös internetsivuiltamme www.kuusamo.fi. Hakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä edellä mainittuihin toimipisteisiin tai osoitteella Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistyslautakunta, PL 9, 93601 KUUSAMO. Lisätietoja kulttuuriavustuksista puh. 0400 623 264, liikunta-avustuksista puh. 040 860 8721 ja nuorisoavustuksista puh. 0400 671 344.

Avustuksia koskeva infotilaisuus ma 11.3. klo 17.30 Kuusamotalossa.

Kuusamossa 28.2.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta