Olet täällä

24.6.2020 - 16:00

Ilmoitus avustukset haettavana paikalliseen kulttuuri- ja nuorisotoimintaan

Haettavana ajalle 29.6.2020 - 31.8.2020 klo 16:00 mennessä.

AVUSTUKSET HAETTAVANA PAIKALLISEEN KULTTUURI- JA NUORISOTOIMINTAAN

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ilmoittaa harkinnanvaraiset kulttuuri- ja nuorisotoiminta-avustukset haettaviksi ajalle 29.6.2020 - 31.8.2020 klo 16.00 mennessä. Hakumenettely on siirtynyt verkkoon ja hakemuksissa käytetään sähköistä lomaketta. Hakukelpoisia ovat kaikki ne hakuehdot täyttävät yhdistykset, yhteisöt, työryhmät ja taiteilijat, jotka eivät saaneet avusta kevään 2020 haussa.

Vuoden 2020 kulttuuriavustusmäärärahasta on jakamatta 11.900 euroa. Kulttuuriavustusmäärärahasta voi hakea toiminta-avustusta ja kohdeavustusta. Toiminta-avustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille. Kohdeavustuksia voivat hakea yhdistykset, työryhmät ja yksityiset henkilöt. Kohdeavustusta myönnetään kulttuuritapahtumien järjestämiseen, taiteelliseen työskentelyyn, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kotiseututyöhön sekä muihin kunnan kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin.

Kasvatus- ja sivistystoimen talousarvion käyttötalousosaan varatuista nuorisotoiminta-avustuksista on jakamatta 4.250 euroa. 
Nuorisoavustusmäärärahasta voi hakea yleis- ja kohdeavustusta. Kohdeavustus jaetaan kerhotoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, koulutuksiin, kilpailuihin ja tapahtumiin, toimitilan kuluihin ja kalustohankintoihin.

Lautakunta pidättää oikeuden olla jakamatta koko summaa. Myöhässä saapuneista hakemuksia ei huomioida avustuksia jaettaessa.

Hakemuskaavakkeet ja -ohjeet löytyvät www.kuusamo.fi hakusanalla: avustukset. Lisätietoja kulttuuriavustuksista puh. 0400 281 057  ja nuorisoavustuksista puh. 0400 671 344.

 

Kuusamossa 25.6.2020

Kasvatus- ja sivistyslautakunta