Olet täällä

12.2.2020 - 9:57

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat 1.7. - 31.12.2019

Kuulutus nähtävillä 12.2.2020 alkaen.

Valmistelija: ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Kangas, puh. 0400 441 925.

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia mentelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelu. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

 

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: