Olet täällä

17.9.2020 - 9:10

Haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakinainen toimi alkaen 1.10.2020 Kuusamon kaupungin kasvaus- ja sivistystoimeen varhaiserityiskasvatukseen

Haku päättyy 1.10.2020 klo 15:00

Kuusamon kaupungin  kasvatus- ja sivistystoimi hakee varhaiskasvatuksen erityisopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja  vastaa varhaiskasvatuksen piirissä tukea tarvitsevien lasten tuen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatuksen tulosalueella. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana ja tekee yhteistyötä kasvatustiimien, esimiesten ja monialaisen verkoston kanssa. Turvallisessa, kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Ylläpidämme avointa ja keskustelevaa vuorovaikutusta vanhempien sekä henkilökunnan kesken.
Toimeen valitun henkilön tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset, jotka tulevat varhaiskasvatuslaista (540/2018).
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus tai vastaava koulutus tai kokemus. Eduksi luetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto. Palkkaus KVTES:n mukaisesti.
Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 312545. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo.

Mahdolliset paperihakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa ennen em. hakuajan päättymistä osoitteeseen Kuusamon kaupunki/Kasvatus- ja sivistystoimi Kati Savolainen, PL 9, 93601 KUUSAMO.
Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa http://www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa Varhaiskasvatusjohtaja Kati Savolainen, p. 040 860 8684, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Kuusamossa 17.9.2020
Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Lisätietoja antaa: