Olet täällä

15.5.2020 - 10:34

Haettavana rakennustarkastajan vakinainen virka Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan toimialalla

Haku päättyy 5.6.2020 12:00

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan toimialalla julistetaan haettavaksi
RAKENNUSTARKASTAJAN VAKINAINEN VIRKA

Viran kelpoisuusehdot ovat MRA 4 §:n mukaiset. Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Rakennustarkastajan tehtävään kuuluu rakentamiseen liittyvien lupahakemusten käsittelyä, aloituskokousten ja katselmusten suorittamista, neuvontaa rakentamisasioissa sekä muita rakennusvalvonnan tehtäviä.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, hyviä yhteistyötaitoja ja sosiaalisia taitoja, aktiivista työotetta sekä vahvaa tilanteenhallintakykyä.

Työn hoitaminen edellyttää B- ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Eduksi katsotaan kyky toimia esimiestehtävissä, johtaa alueellista rakennusvalvontaa, vastata rakennusvalvontayksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toimia valmistelijana yhdyskuntatekniikan lautakunnassa rakennusvalvonnan asioissa. Esimiestehtävä ei sisälly virkaan, vaan tulosyksikköjohtajuus määrätään kaupungin käytännön mukaisesti erikseen toimialajohtajan päätöksellä.

Rakennustarkastajan palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisten sopimuksen (TS) ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa viimeistään 5.6.2020 klo 12.00 mennessä Kuntarekry -järjestelmän välityksellä (www.kuntarekry.fi - työavain nro 293504).

Lisätietoja: rakennustarkastaja Erkki Pohjola, erkki.pohjola@kuusamo.fi sekä

tulosaluejohtaja Leavuokko Alavuotunki, leavuokko.alavuotunki@kuusamo.fi

Lisätietoja antaa: