Olet täällä

6.4.2018 - 14:42

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus on nähtävillä 9.4. - 9.7.2018.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Pohjanmaan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi kolmea aluetta: Alavieska-Ylivieska (Kalajoki), Pyhäjoen alaosa (Pyhäjoki) sekä Pudasjärven taajama (Iijoki).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kuntalaisia esittämään mielipiteensä merkittävien tulvariskien nimeämisestä sekä tulvariskisuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta kirjallisesti tai sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu.  Sähköpostiosoite on kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi -sivun kautta edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi. Käyttöohjeet löytyvät linkistä avautuvan verkkosivun alareunasta.

Kansalaisilta ja sidosryhmiltä toivotaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin

  • Sisältäkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?

  • Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?

  • Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkö asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?