Olet täällä

5.12.2018 - 15:00

Avoinna puheterapeutin vakinainen toimi Kuusamon kaupungin terveyskeskukseen. Haku päättyy 29.3.2019 klo 15.00.

Kuulutus nähtävillä 4.4.2017 - 2.6.2017

Kuusamon kaupunki hakee terveyskeskukseen puheterapeuttia vakinaiseen toimeen.

Kuusamon terveyskeskuksessa työskentelee kaksi puheterapeuttia. Puheterapia-asiakkaat ovat enimmäkseen alle kouluikäisiä lapsia, mutta myös aikuisia ikäihmisiä. Käytössä on työtilat neuvolassa/terveyskeskuksessa ja ympärillä aktiivinen ja toimiva neuvolan työyhteisö.  Kuusamo on vireä luonto- matkailukaupunki monipuolisine palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen.

Kelpoisuusehtona on laillistetun puheterapeutin pätevyys.  Myös opintojen loppuvaiheessa olevat voivat hakea. Toimi voidaan täyttää jo ennen hakuajan loppumista sopivan hakijan löytyessä.

Lähetä hakemus sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi -työavain nro: 206839.  Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita annetaan p. 040 149 1822.
Hakemuksen voi toimittaa myös paperiversiona osoitteella Kuusamon kaupunki / Neuvola /Heidi Moilanen, PL 9, 93601 KUUSAMO.

Alkuperäiset opiskelu- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Työaika on 38h 45min / viikko.

Palkkaus määräytyy KVTE:n mukaan. Toimen täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Lisätietoja toimesta antavat neuvolan osastonhoitaja Heidi Moilanen, p. 040 860 8713 arkisin klo 8-15:30, sähköposti heidi.moilanen@kuusamo.fi

Hakuaika päättyy 23.9.209 klo 15:00.

Kuusamo 5.12.2018

Perusturva

 

Lisätietoja antaa: