Olet täällä

4.9.2019 - 11:16

Avoinna lähihoitajan toimet (5kpl) Kuusamon kaupungin ikäihmisten palveluissa. Haku päättyy 23.9.2019 klo 9.00.

Kuulutus on nähtävillä 4.9.2019 - 23.9.2019.

Kuusamon kaupungin perusturvajohtaja julistaa haettavaksi 23.9.2019 klo.9.00 mennessä:

Viisi (5) lähihoitajan toimea Ikäihmisten palvelujen tulosalueella, joista kaksi (2) toimea on kotihoidossa, yksi (1) toimi kotisairaalassa, yksi (1) toimi Katrinkodilla ja yksi (1) toimi Niittyvillassa.

Ikäihmisten palvelujen tulosalueella haetaan viittä (5) lähihoitajaa.

Odotamme vahvaa motivaatiota ikäihmisten kanssa työskentelyyn sekä taitoa asiakaslähtöiseen ja voimavaralähtöiseen työskentelytapaan. Arvostamme positiivista otetta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä hyviä työyhteisötaitoja. Aikaisemmat kokemukset ikäihmisten kanssa työskentelystä, kotihoidosta ja kuntoutuksesta katsotaan eduksi. Arvostamme kinestetiikan ja muistikuntoutuksen osaamista, kiinnostusta käyttää hyvinvointiteknologiaa työvälineenä sekä kokemusta RAI-mittariston käytöstä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaihtelevan tehtävän, jossa saat olla mukana kehittämässä ikäihmisten palveluita asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti. Toimit osana moniammatillista tiimiä, jossa saat jakaa omaa asiantuntijuuttasi asiakkaiden ja työyhteisön parhaaksi. Kehittäjämyönteinen, avoin ja reipas työyhteisö on tukenasi.

Kelpoisuusehtona edellytämme lähihoitajan tutkintoa.

Työ on kaksi/kolmivuorotyötä. Kotihoidon ja Kotisairaalan tehtävissä edellytämme ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kk.

Edellytämme, että työntekijällä on voimassa tartuntatautilain 48§ tarkoittaman rokotussuoja asiakkaiden suojaamiseksi ja rekisteröitymistä Valviran Suosikki- ja/tai Terhikki- ammattihenkilörekisteriin.

Kuusamon kaupunki on savuton työyhteisö.

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan.

Lisätietoja antavat:

Kotihoidon esimies Anu-Birgitta Lämsä 040 729 1483 tai

anu-birgitta.lamsa@kuusamo.fi

Kotisairaalan esimies Marjo Määttä 040 860 8771 tai marjo.maatta@kuusamo.fi

Kotona asumisen tuen esimies Merja Pätsi 040 860 8707 tai merja.patsi@kuusamo.fi

Ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Kangas 0400 441 925 tai satu.kangas@kuusamo.fi

Hakemus tulee tehdä sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi - työavain numero 249459. Toivotaan, että hakemuksessa hakija tuo esille oman osaamisensa /kokemuksena asioissa, joita edellytämme tai keromme katsovamme eduksi. Hakijaa pyydetään ilmoittamaan mistä toimesta/toimista on kiinnostunut ensisijaisesti. Mahdolliset paperihakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: Perusturva, PL 9 93601 Kuusamo.

Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita saat: puh. 040 860 8655

Kuusamo 4.9.2019

Perusturvajohtaja Markku Kipinä

Aiheeseen liittyvät asiasanat: