Olet täällä

15.9.2020 - 9:02

Avoinna kaksi (2) sosiaalityöntekijän virkaa Kuusamon kaupungin sosiaalipalveluissa

Haku päättyy 30.9.2020 klo 15:00

Kuusamon perusturva on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perustuvan palveluiden järjestäjänä. Sosiaalipalveluiden tulosalue luo edellytyksiä kuusamolaisten arjessa pärjäämiseen. Tulosalue jakautuu kahteen palvelualueeseen: lapsiperheiden ja työikäisten palveluihin sekä erityisryhmien palveluihin.

Sosiaalityöntekijän virat sijoittuvat lapsiperheiden ja työikäisten palvelualueelle. Toisen sosiaalityöntekijän tehtäviin lukeutuu myös lastenvalvojan tehtäviä. Sosiaalipalveluissa työskentelee kahdeksan sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajia. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalipalveluiden tehtäväluokituksen mukaiset palvelutehtävät. Sosiaalityöntekijät osallistuvat Koillismaan sosiaalipäivystykseen. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä viran hoitamiseksi. Työnohjaus on järjestetty.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002) ja hyväksyttävä työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus perustuu Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Työaika on 37,75 tuntia viikossa.
Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi työavain numero 312673. Paperimuotoinen hakemus todistuksineen on mahdollista toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki / Perusturva / Sosiaalipalvelut, PL 9, 93601 Kuusamo.
Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa sosiaalipalveluiden johtaja Heidi Kokko-Martiskainen puh: 040 860 8646, heidi.kokko-martiskainen@kuusamo.fi

Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 15.00

Kuusamo 14.9.2020
Perusturva

Lisätietoja antaa: