Olet täällä

Kuntoutussuunnitelma

Kuusamotietoa

Kuntoutus tarkoittaa suunnitelmallista prosessia, jonka avulla lasta tuetaan mahdollisimman hyvän fyysisen, sosioemotionaalisen ja kognitiivisen toiminnan tason saavuttamiseen ja ylläpitämiseen, jolloin lapsen oma toiminta voi muuttua itsenäisempään suuntaan. Lapsi tarvitsee kuntoutuakseen yhteisön tuen sekä luottamukselliset ja turvalliset ihmissuhteet.

Varhaiskasvatus sinällään on monissa tilanteissa kuntouttavaa toimintaa. Arjen kuntouttavia elementtejä ovat mm. perustaitojen harjaannuttaminen, itsetunnon tukeminen, struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus ja ryhmätoiminta. Ajan, paikan, ihmisten ja toiminnan säännöllisyys, pysyvyys ja jäsentyneisyys eli struktuuri auttaa lasta ennakoimaan ja ohjaamaan omaa toimintaa.