Olet täällä

Vammaiset

Atimotalo on erilaisille käyttäjäryhmille tarkoitettu, kaupungilta vuokrattava tila.
Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu kuusamolaisille, jotka korkean iän, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi eivät itse voi asioida kirjastossa.
Kotihoidon tavoite on tukea ja ohjata asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toimista omassa kodissa.
Taajama-alueella liikennöivän Palvelulinja Kyytimatin reitit, aikataulut ja kalusto on suunniteltu palvelemaan eri matkustajaryhmiä.Sivukylällä...
Omaishoidontukea voi hakea vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon järjestämiseksi omaisen tai muun läheisen avulla.
Palvelusetelillä asiakas voi ostaa hänelle myönnettyjä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.
Vammaisneuvosto on vammaisten asiantuntijaelin kunnassa. Se on yhteistyöfoorumi vammaisille, virkamiehille ja päättäjille. Vammaisneuvosto on...
Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista.
Vammaispalveluiden tavoitteena on taata vammaisille kuntalaisille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet.