Olet täällä

Kaikki

Asunnontarkastus tehdään silloin, kun asukas epäilee asunnon aiheuttavan terveyshaittaa.
Kuusamosta löydät varmasti mieleisesi tontin omakotitalolle, rivitalolle tai kerrostalolle.
Atimotalo on erilaisille käyttäjäryhmille tarkoitettu, kaupungilta vuokrattava tila.
Antaa potilaalle mahdollisuuden valita hoitopaikkansa omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta.
Kuusamon kaupungin henkilöstöravintoloita ovat Kontti kaupungintalolla ja Kaarnikka terveyskeskuksessa, Salvia lukiolla ja ammattiopistolla.
Jalkojenhoitaja tarjoaa palveluja pääasiassa reumaatikoille ja tabletti- ja insuliinihoitoisille diabeetikoille. Jalkojenhoitajan vastaanotto...
Kuusamon jäteasema palvelee Kuusamon kaupungin alueen asukkaita ja lomalaisia sekä yrityksiä erilaisten jätteiden lajittelu- ja vastaanottopisteenä.
Jätteen siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.
Jäähalli sijaitsee liikuntakeskuksen yhteydessä
Keskusvarasto toimittaa asiakkaille ilmaisjakeluna lääkärin tai hoitajan määräyksestä erilaisia hoitotarvikkeita perusturvalautakunnan päätöksen...
Vastaanottohuone sijaitsee laboratorion läheisyydessä. Potilaat tulevat ohjaukseen terveyskeskuslääkärin ohjaamana kontrollikäynnille.
Kierrätyspisteisiin saa tuoda pakkauslasia, metallia, pahvia, paperia, kartonkia ja muovipakkauksia. Kierrätyspisteisiin tuotavan materiaalin...
Satutuokiot, kirjavinkkaukset, kirjallisuuspiiri, kirjalijavierailut, lainavinkit - kirjasto houkuttaa ja koukuttaa lukemaan!
Kirjasto on matalan kynnyksen kulttuuripalvelu ja kohtaamispaikka. Lainaajaksi rekisteröitymiseen tarvitaan vain henkilöllisyystodistus.
Kulttuuritoimi tarjoaa kulttuuripalveluja kaiken ikäisille verkostoyhteistyössä toimien
Kuluttajaturvallisuusvalvonta koskee yksityiseen kulutukseen käytettävien tavaroiden ja palvelujen turvallisuutta.
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.
Kuulonhuollossa tehdään mm. kuulontutkimuksia ja annetaan kuulokojeen käytön ja huollon ohjausta.
Kaikki Kuusamosta! Matkailukeskus Karhuntassu palvelee matkailijoita ympäri vuoden.
Kuusamon terveyskeskuksen laboratorio on osa NordLab Oulua. Laboratoriossa on sähköinen ajanvarausjärjestelmä.
Leikkausosasto täydentää perusturvan palveluja toteuttamalla päiväkirurgisesti erikoissairaanhoidon palveluja ja välinehuollon palveluja
Lääkärinvastaanotto ohjaa potilasasiakkaita ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon sekä tarjoaa laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia sairaanhoidon palveluja.
Tietoa irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisestä hoidosta
Mielenterveyspoliklinikan vastaanottotyö on suunnattu aikuisille kuusamolaisille, joilla on jokin mielenterveyden ongelma.
Kun olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista, ota asia puheeksi lääkärin kanssa tai ota yhteyttä muistikoordinaattoriin.
Ota käyttöösi Duodecimin Omahoitopalvelu!
Palvelusetelillä asiakas voi ostaa hänelle myönnettyjä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.
Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista, neuvoa ja ohjata potilaita, heidän omaisiaan sekä henkilökuntaa lain soveltamiseen...
Psykiatrinen osasto on avo-osasto ja hoito perustuu vapaaehtoisuuteen sekä yhteistyöhön.
Puheterapian toiminta-ajatuksena on taata mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaille jokapäiväiseen elämään.
Pyörittävätkö riippuvuudet sinun tai läheistesi elämää?
Kuusamon terveyskeskuksessa on ympärivuorokautinen (24/7) päivystys. Yhteydenotot puh. 040 860 8611
Ravitsemusterapiassa ohjataan kaiken ikäisiä kaupunkilaisia terveyttä tukevissa elintavoissa. Ravitsemusterapia on terveyden edistämistä, sairauksien...
Röntgenosaston tehtävänä on tuottaa asiakkaille riittävät ja tarkoituksenmukaiset lääketieteelliset kuvantamispalvelut ja sydänfilmit.
Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että...
Sosiaalipäivystystä järjestetään kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi.
Kuusamon kaupungineläinlääkärit tarjoavat terveyden- ja sairaudenhoitopalveluja tuotantoeläimille ja suurikokoisille seura- ja harrastuseläimille
Terveyskeskuksen neuvonta vastaa kysymyksiisi. Jos olet epävarma mihin ottaa terveyskeskuksessa yhteyttä, kysy neuvonnasta, niin sinut ohjataan...
Potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella...
Toimeentulotuki on viimesijainen henkilöiden ja perheiden toimeentuloa turvaava taloudellinen etuus.
Terveyskeskuksen fysioterapiaosaston toimintaterapeutti tekee työtä lähinnä akuuttiosaston potilaiden ja fysioterapiaosaston toimintaterapia...
Aikuissosiaalityö tarjoaa yksinasuville ja perheille sosiaalityön palveluita. Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista,...
Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuoltopalvelut henkilöstölleen.
Uimahallissa 5-ratainen 25m allas ja lastenallas
Kuusamossa on neljä kaupungin ylläpitämää uimarantaa ja lukuisia paikkoja joissa voi käydä uimassa
Ongelmajätteen nimi on nyt vaarallinen jäte. Asukas tai vapaa-ajan asukas saa tuoda vaaralliset jätteet maksutta Jäteasemalle
Kuusamossa jätteen kuljetus on järjestetty jätehuoltoyrittäjien toimesta. Asukkaan tai taloyhtiön velvollisuus on sopia jätehuollon järjestämisestä.
Vanhusneuvosto on ikäihmisten vaikutuskanava kuntaan. Ota rohkeasti yhteyttä meihin.
Tältä palvelukortilta voit hake tärkeää ja mielekästä tekemistä vapaaehtoisena
Kuusamossa osuuskunnat tarjoavat vesihuoltopalvelut. Toimiva vesihuolto on terveyden perusta.
Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. ...