Olet täällä

Kehittyvä kaupunki

Kuusamon kaupungin strategia
Kaikkien aikojen Kuusamo. Elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen Pohjolan luontopääkaupunki.

Kuusamo on rajoja ylittävä, omatoimisten ja yritteliäiden ihmisten vieraanvarainen alueensa keskus. Innostus ja rohkeus ovat yhteistyön perustana - täällä asiat tehdään vähän eri tavalla.

Hyvä elämä kukoistaa kansainvälisessä ja luovassa ympäristössä. Kuusamon menestyminen perustuu toimiviin palveluihin, ympärivuotiseen matkailuun, puhtaan luonnon ja sen raaka-aineiden kestävään käyttöön.

Kuusamon kaupungin strategiassa on määritelty kolme näkökulmaa:

Kehittyvä kaupunki – Elinvoiman ja hyvinvoinnin edellytysten luoja

Kehittyvä kaupunki -näkökulmaan on koottu erityisesti kaupunkiorganisaation toimintaa koskevat menestystekijät ja painopisteet. Näkökulmassa korostuu kaupungin konsernitason ohjauksen vahvistaminen, tasapainoisen talouden varmistaminen, palvelukysynnän muutoksiin vastaaminen ja tuottavuuden parantaminen. 

Organisaatiolta edellytetään samaan aikaan sekä lyhyen tähtäimen taloudellisia säästöjä tuovia “pikavoittoja” että koko strategiakauden tavoitteita toteuttavia, isompia muutos- ja kehityshankkeita. Muutosjohtamisosaamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät valmistelut ovat operatiivisen johdon ja yhteistoimintaorganisaatioiden vastuulla.

Kehittyvä kaupunki – näkökulman kriittiset menestystekijät:

Kehittyvä kaupunki - menestystekijät

 

Hyvinvointi- ja Elinvoima-näkökulmista löydät lisää niiden omilta sivuilta.