Olet täällä

Kuusamon kaupunki työnantaja

Kuusamotietoa

Kuusamon kaupunki tuottaa monipuolisesti ja monialaisesti kaupunkilaisten tarvitsemia palveluja. Eniten työntekijöitä työskentelee perusturvan ja opetusalan tehtävissä. 

Kaupungilla on työssä n. 1200 työntekijää ja yli 76 % heistä on työssä vakituisessa työsuhteessa. Jokaisen työntekijän työpanos, osaaminen ja viihtyvyys on tärkeä asia Kuusamon kaupungille. Kaupunki on ulkoistanut tietohallinnon palvelut LapIT:lle ja Kuntien Tieralle sekä puolet puhtaanapitopalveluista yksityisen sektorin toimijoille. Myös monia perusturvan palveluita, kuten työterveyshuolto sekö hoiva- ja asumispalveluita, ostetaan yksityisiltä toimijoilta.

Kuusamon kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kriittisiä menestystekijöitä ovat uusiutuva ja innovatiivinen palvelukaupunki sekä muutosjohtaminen ja tuottava henkilöstö. Parhaillaan 80 henkilöä organisaatiostamme suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa, joka toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiamme jalkauttamista käytännön työhön. Esimies- ja alaistaidoissa korostuvat muutoksen johtaminen ja muutoksiin sopeutuminen.

Uskomme tasa-arvoon ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Pidämme huolta työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta. Tuemme myös omaehtoista opiskelua.