Olet täällä

Kuusamon kaupunki työnantaja

Kuusamotietoa

Kuusamon kaupunki tuottaa monipuolisesti ja monialaisesti kaupunkilaisten tarvitsemia palveluja. Eniten työntekijöitä työskentelee perusturvan sekä kasvatus- ja sivistystoimialan tehtävissä. 

Kaupungilla on työssä n. 1200 työntekijää ja yli 78 % heistä on työssä vakituisessa työsuhteessa. Jokaisen työntekijän työpanos, osaaminen ja viihtyvyys on tärkeä asia Kuusamon kaupungille. Kaupunki on ulkoistanut tietohallinnon palvelut LapIT:lle ja Kuntien Tieralle sekä puolet puhtaanapitopalveluista yksityisen sektorin toimijoille. Myös monia perusturvan palveluita, kuten hoiva- ja asumispalveluita, ostetaan yksityisiltä toimijoilta.

Kuusamon kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kriittisiä menestystekijöitä ovat uusiutuva ja innovatiivinen palvelukaupunki sekä muutosjohtaminen ja tuottava henkilöstö. Esimies- ja alaistaidoissa korostuvat muutoksen johtaminen ja muutoksiin sopeutuminen.

Uskomme tasa-arvoon ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Pidämme huolta työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta. Tuemme myös omaehtoista opiskelua.