Olet täällä

Kadut, tiet ja liikenne

Kuusamotietoa

Kuvassa on auto pakkaspäivänä Kuusamossa
Katujen ja teiden kehittämisen tavoitteena on turvallinen ja sujuva liikenne.

Kuusamon liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty, jotta tämän päivän liikenneturvallisuusongelmat ja niihin ideoidut parantamistoimenpiteet ovat selvillä kunnan ja ELY-keskuksen toiminta- ja taloussuunnittelussa. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämisen yhteydessä organisoitiin samalla säännölliseen liikenneturvallisuustyöhön osallistuminen eli Kuusamon liikenneturvallisuusryhmän toiminta.

Tiehallinto on uudistanut palvelukohteiden opastuksen periaatteita nojautuen uusien palvelukohteiden opastusmerkkien ja tunnusten lisäämiseen tieliikenneasetukseen helmikuussa 2007. Myös aikaisempaa kokonaisvaltaisempi ajattelu viitoituskohteiden suhteen on katsottu tarpeelliseksi koko maan osalta. Rukan palvelukohteiden alueellisen opastussuunnitelman laatimisesta sovittiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen opastussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen opastussuunnitelma valmistui tammikuussa 2008. Rukan alueellinen palvelukohteiden opastussuunnitelma on laadittu Oulun tiepiirin ja Kuusamon kaupungin yhteistyönä.

Lisätietoja antaa