Olet täällä

Kaavoitus ja maankäyttö

Kuusamotietoa

lapsia_koulun_pihalla.jpg
Maankäyttöpolitiikan avulla suunnitellaan (kaavoitus) kaupungin eri toimintijen mukaiset maankäyttöratkaisut perustuen ajantasaiseen paikkatietoon.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan alainen maankäyttöyksikkö laatii osan kaavoista itse, tilaa ja ohjaa konsulttien laatimia kaavoja, huolehtii nähtäville asettamisesta ja tiedottamisesta sekä valmistelee kaava-asiat lautakunnan käsittelyyn. yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy vaikutukseltaan vähäiset asemakaavat ja kaupunginvaltuusto hyväksyy kaikki muut.

Maankäytön tulosyksikkö kuuluu maankäyttö ja rakennusvalvonta tulosalueeseen, joka taas on osa yhdyskuntatekniikan toimialaa. Maankäytön ja rakennusvalvonnan tulosalueen johtajana toimii Leavuokko Alavuotunki.

Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti kunnan tai sen osan yhdyskuntarakennetta tai maankäyttöä sekä sovitetaan yhteen eri toimintoja. Kuusamon kaupunki teettää yleis- ja osayleiskaavat kaupungin ohjauksessa konsulttitoimistoilla, jotka kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Uudet voimaan tulevat yleis- tai osayleiskaavat kumoavat alueellaan yleiskaavan. Yleis- tai osayleiskaavoja on vireillä tällä hetkellä kolme kappaletta (12/2015).

Asemakaavalla ohjataan yksityiskohtaisesti alueiden käytön järjestämistä ja rakentamista sekä osoitetaan tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten. Kuusamon kaupunki laatii asemakaavat osin omana työnä (maankäyttö) ja osin asemakaavat tilataan konsulteilta. Asemakaavoihin vaadittavat perusselvitykset (melu-, maisema-, luonto-, kulttuurihistoriallisten kohteiden ja arkeologisten kohteiden  ym. selvitykset) teetetään konsulteilla.

Asemakaavamuutoksia kaupungilla on vireillä tällä hetkellä kymmenkunta (12/2015). Maankäyttö ylläpitää myös ajantasaista Rukan kaavayhdistelmää, johon päivitetään kaikki voimaan kuulutetut uudet asemakaavat ja tehdyt tonttijakomuutokset. Keskusta-alueelle sijoittuva asemakaavayhdistelmä on tekeillä.

Yleiskaava sijoittaa toiminnot ja asemakaava ohjaa rakentamista.

Ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa  loma-asutuksen järjestämiseksi. Kaavoitettavan alueen tulee muodostaa järkevä kokonaisuus, ja vapaaksi rantaviivaksi on jätettävä vähintään 50 % rantaviivapituudesta. Ranta-asemakaavat maanomistaja teettää konsultilla kaupungin ohjauksessa. Ranta-asemakaavoja on vireillä 7 kappaletta (12/2015).

Lisätietoja antaa