Olet täällä

Jätehuolto

Kuusamotietoa

Kaikilla Kuusamossa sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastia, jonka tyhjentämisestä on sopimus jäteyrittäjän kanssa.

Kuusamossa on käytössä koko kaupungin alueella kiinteistöittäinen jätehuolto ja niin sanottu kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kaikilla Kuusamossa sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastia, jonka tyhjentämisestä on sopimus jäteyrittäjän kanssa. Astia voi olla yhden asunnon käytössä tai useamman asunnon yhteinen.

Tyypillisiä jätehuoltoratkaisuja ovat

  1. Kiinteistökohtainen jäteastia, jonka jätehuoltoyhtiö tyhjentää säännöllisesti. Jos kiinteistön käyttö on epäsäännöllistä, jätehuoltoyhtiö voi tyhjentää astian pyynnöstä.
  2. Säännöllisesti tyhjennettävä jäteastia, johon tuodaan kiinteistöjen omistajien väliseen sopimukseen perustuen jätteitä muilta Kuusamossa sijaitsevalta (loma-)asunnoilta. Tällaisista yhteisastioista voi ilmoittaa jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle lomakkeella Jätehuoltotietojen ilmoittaminen
  3. Esimerkiksi tiekunnan tai kyläyhdistyksen järjestämä usean kiinteistön yhteinen astia. Myös näistä yhteisastioista voi ilmoittaa jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle lomakkeella Jätehuoltotietojen ilmoittaminen.

Jos jätettä syntyy tilapäisesti poikkeuksellisen paljon, voi sitä toimittaa omatoimisesti Kuusamon jäteasemalle. Jäteasemalle toimitetaan myös kiinteistöllä syntyvät vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. Kierrätyspisteet ovat kiinteistöjen käytettävissä, mutta niiden avulla ei voi järjestää kaikkea jätehuoltoa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen polttaminen nuotiossa tai tulisijassa on kiellettyä. Jätettä ei saa myöskään haudata maahan tai jättää metsään. Pieniä määriä paperia saa käyttää sytykkeenä ja risuja voi polttaa.

Aiemmin myönnetyt vapautukset ja vapautushakemukset

Aikaisempi jätelainsäädäntö antoi kunnalle mahdollisuuden myöntää loma-asunnolle tai asunnolle vapautuksen jätehuoltoon kuulumisesta. Nykyinen lainsäädäntö ei enää mahdollista vapautusta ja vanhat vapautuspäätökset ovat rauenneet eikä aikaisemmin jätettyjä hakemuksia käsitellä.

Jäteastioiden tyhjennys

Jäteastioiden tyhjennysväli on määrätty jätehuoltomääräysten 46 §:ssä. Poikkeuksena epäsäännöllisesti käytettyjen vapaa-ajan asunnot, joiden jäteastioiden tyhjentäminen voi tapahtua pyynnöstä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jätevesijärjestelmän lietteen tyhjennys on tapahduttava tarvittaessa mutta vähintään kerran vuodessa.

Tuottajavastuu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvät liikkeet ottavat 1.5.2013 alkaen vastaan vastaavia vanhoja laitteita (SER = sähkö- ja elektroniikkaromu). Pienen alle 25 cm laitteen voi palauttaa mihin tahansa, mutta suurempien laitteiden palautus edellyttää uuden ostoa. Laitteita voi tuoda myös Kuusamon jäteasemalle.