Olet täällä

Irnin yhtenäislupa-alue

Koe ja näe

Etelä-Kuusamon kalastushelmet.

Irnijärvi sijaitsee Etelä-Kuusamossa, vajaa 50 km Kuusamon keskustasta Kajaanin suuntaan. Järven pituus päästä päähän on noin 25 km, ja leveys enimmillään noin 4 km. Järven keskisyvyys on noin 5 m ja syvin kohta on 24 m. Irnijärven rannassa Vuonnanojalla on veneenlaskuramppi (Irnintie 138). 
Tärkeimmät kalalajit ovat taimen, järvilohi, muikku, siika, hauki, ahven.

Pohjolan voima säännöstelee järveä ja istuttaa joka vuosi taimenta, järvilohta ja siikaa.

Kerojärvet kuuluvat Iijoen vesistöalueeseen, ne ovat säännösteltyjä vaikkakin suojeltuja voimalaitosrakentamiselta.  Pikku-Kero on pohjoisin kolmesta Kerojärvestä. Pikku-Keroon laskevat Raakunjärvestä Kurjenjoki sekä Hietajoki, Pikku-Kero puolestaan yhdistyy Keski-Keroon Kerosalmen kautta, alueella on hyvä laavu, veneenlaskuramppi ja runsaasti pysäköintitilaa. Iso-Kero ja Keski-Kero muodostavat noin 20 km2 järvialueen. Vesistöön on istutettu järvilohta, järvitaimenta, harjusta ja siikaa.

Yhteislupa-alueeseen kuuluva Polojärvi sijoittuu E5 tien toiselle puolelle.

Tulostettava kalastusalue-esite