Olet täällä

Ilmastonmuutos koillismaalla

Kuusamotietoa

oulanka.jpg
Koko maapallon kannalta ympäristönsuojelun merkittävin haaste on ilmastonmuutoksen (lämpenemisen) torjunta.

Koillismaalla ilmaston lämpeneminen näkyy jo nyt järvien ja jokien jääpeitteisen ajan lyhentymisenä sekä keväällä muuttolintujen saapumisen aikaistumisena.  Tällä sivulla on kuvaajia Oulankajoen jääpeitteestä.

Lisää ilmaston lämpenemisestä kertovat lintujen ensihavainnot:

>Lintujen kevään ensihavainnot

Oulankajoen jäiden tulo on siirtynyt myöhemmäksi noin 50 vuorokautta tarkastellulla ajanjaksolla.

jaidentulo.png

Oulankajoki on jäässä nykyään noin 50 vuorokautta lyhyemmän ajan kuin tarkastelujakson alussa.

jaassa.png

Oulankajoen jäät alkavat liikkumaan joka vuosi aikaisemmin.

jaidenliikkuminen.png

Oulankajoen jäiden lähtö on aikaistunut noin puolella kuukaudella tarkastellulla ajanjaksolla

jaidenlahto.png

 

Lähde: Oulun yliopisto/Thule-instituutti/Oulangan tutkimusasema