Olet täällä

Hyvinvointi

Hyvinvointia luonnosta
Terveempi ja paremmin voiva kuusamolainen – yhessä ja porukalla!

Hyvinvointi-näkökulmassa keskeisenä toimijana on kuusamolainen ihminen, jonka toiminta oman ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnin edistäjänä ja toteuttajana korostuu. Kuusamon kaupungissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on nostettu painopisteeksi vuoteen 2017. Käytännössä se tarkoittaa mahdollisuuksien luomista hyvinvointia ja terveyttä edistäville toiminnoille ja rakenteille sekä terveyttä edistävän elämäntavan omaksumista koko yhteisön kaikilla tasoilla; enemmän liikuntaa ja huomiota ihmissuhteisiin, vähemmän rasvaa, sokeria ja suolaa, vähemmän tupakkaa ja päihteitä.

Hyvinvointi-näkökulman kriittiset menestystekijät

hyvinvointi_menestystekijat.jpg