Olet täällä

Hygieniaosaaminen

Kuusamotietoa

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa/toimipaikkaa/toimintaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa.
Elintarvikehygieenisen osaamisen päämääränä on varmistaa, että elintarvikealan toimija tuottaa / luovuttaa asiakkailleen turvallisia elintarvikkeita.
 
Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan riittävää osaamista seitsemältä osa-alueelta: mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö.
Helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä tulee olla hygieniaosaamistodistus, jos työskentely kestää yhteensä pidempään kuin kolme kuukautta. Työnantajan velvollisuus on kustannuksellaan huolehtia työntekijöiden hygieniaosaamistodistuksesta ja todistukset tulee olla osoitettavissa valvontaviranomaiselle.

Lisätietoja hygieniaosaamisesta, osaamistodistuksesta ja osaamistestaajista Ruokaviraston www-sivuilta.

Koillismaalla hygieniaosaamistestejä järjestää mm. Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskus.

Lisätietoja antaa