Olet täällä

Hiihtoreitit

Koe ja näe

ruka_kuusamo_hiihto_04_640.jpg
Hiihtomatkat ja reittien vaativuudet ilmoitettu reittikohtaisissa opastetauluissa.

Hiihtoreittipalvelu kertoo Kuusamon ja Rukan alueen latujen kunto- ja huoltotiedot (milloin latu on viimeksi huollettu tai ladun kunto todettu) sekä tyylin, pituuden ja valaistuksen. Rukan sivuilta löydät tarkempia tietoja alueen palveluista.

Hiihtoreittipalveluun

 

Keskustaajaman reitit

 • Petäjälampi: 1 km, 2 km ja 3 km sekä 5,0 km valolatu.
 • Tolpanniemi: 1,5 km ja 2,5 km valolatu.
 • Munakka: 3 km ja 4,5 km valolatu.
 • Torankijärven ympäryslatu n. 7,4 km
 • Taajaman kiertävä yhdyslatu: 17 km.

Taajaman alueen hiihtolatujen valaistus toimii hämäräkytkimillä klo 7–21.

Palvelut

 • Kuusamon Tropiikki.
 • Kahvilat: Liikuntakeskus, Keilahalli, Karhuntassu ja Petäjälammen Herkku Oy.

Kunnostus

 • Telamaasturi
 • Perinteinen ja luistelu

 

Tietoa Rukan alueen laduista ja palveluista:

https://www.ruka.fi/ladut

 

Metsähallituksen ylläpitämä Oulangan erämaareitti

Oulangan Kansallispuiston luontokeskus-Juuma: 26 km.

http://www.luontoon.fi/oulanka/talvireitit

Reitti monikäyttöinen lanattu ura, eikä sillä ole erillistä latua. Se luokitellaan vaativaksi ja kulkijan on varauduttava myös kantamaan suksia.

 

Nuoriso- ja Luontomatkailukeskus Oivangin ulkoilureitti

Talvella latuna, valaistus klo 16.00 - 20.00, pakkasraja -18°C.

www.oivanki.fi/etusivu/

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivangin ulkoilureitti toimii talvella latuna ja se on myös yhteydessä muihin kaupungin latuihin kevätsesongin ajan. Ulkoilureitti (talvella latu) on kaikille avoin ja vapaasti käytettävissä. Sen huollosta ja kunnossapidosta vastaa Oivangin kiinteistöpalvelu ja reitin hallinnasta vastaa Kuusamon kaupunki. Latua käyttävät Oivangin asukkaat, Kuusamoon tulevat matkailijat ja paikkakuntalaiset. Ulkoilureitillä talvella ylläpidettävältä ladulta on yhteys Kuusamon kaupungin latuverkostoihin.

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy toteutti vuosina 2015–2016 OKM:n rahoittamana Oivangin latu-urat -hankkeen, jossa alueen ulkoilureittiä levennettiin 6 metriin, sähköpylväät oikaistiin, ojat syvennettiin ja latupohjat purutettiin. Viimeinen n. 400m osuus valmistui Oivangin ulkoilureitin muutos -hankeen myötä Joulukuussa 2018. Ulkoilureitti viimeinen ja alkuperäisessä hankkeessa muokkaamaton osuus siirrettiin lainvoimaisen Elijärven ranta-asemakaavan urheilu- ja virkistyspalvelualueen läntiseen reunaan. Ulkoilureitin asiakasturvallisuus ja käytettävyys paranivat huomattavasti, kun vanhan reittilinjauksen kapea, nousu/laskuosuudessa oleva mutkainen kohta jäi pois ja reitti saatiin uuden linjauksen myötä yhtä leveäksi, kuin jo aiemmin levennetty muu reittiosuus. Reittiä linjattiin uudestaan n.240 metrin matkalta ja vanhaa reittiosuutta levennettiin n.160m matkalta sekä uusittiin vanhalla reitillä oleva Elipuron ylittävä silta.Hankekokonaisuuden valmistuttua lähialueilla asuvien ihmisten lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuudet paranevat ja Oivangin ulkoilureitistä tuli ehjä kokonaisuus.

Hanke sai tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja sen ohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020. Hanketuki haettiin Koillismaan Leader ry:n kautta.
 

Sivukylien valoladut

Valoladut löytyvät myös seuraavista paikoista: Kemilä, Kurkijärvi, Käylä, Maaselkä, Poussu, Sossonniemi, Taivallahti, Vasaraperä, Vuotunki

 • Kunnostus Maamiesseurojen kyläyhdistykset
 • Moottorikelkka
 • Perinteinen ja luistelu