You are here

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Maahanmuuttajien valmistava opetus on perusopetuslain mukaan tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

maahanmuuttajien_valmistava_opetus.jpg

Valmistavalla opetuksella edistetään kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Kuusamossa ei tällä hetkellä ole valmistavan opetuksen ryhmää, nk. VALO-luokkaa.   VALO-luokat opiskelevat oman opetussuunnitelmansa mukaisesti ja oppilaita integroidaan yleisopetusluokkien tunneille mahdollisuuksien mukaan esim. taito- ja taideaineissa.

 

Person in charge