Olet täällä

Elinvoima

Yhteistyöllä uusia menestystarinoita

Kuusamon kaupungin elinvoima-näkökulman keskeisinä toimijoina ovat Kuusamossa ja alueella toimivat yritykset, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot ja koulutustoimijat. Kaupungin elinvoiman kannalta tärkein tavoite liittyy  yrityssektorin työpaikkojen lisäämiseen. Kaupungin keskeisenä roolina on sovittaa yhteen ja edistää eri toimialojen kehitystä kaupunkistrategian mukaisesti. Toimintaympäristön kehittämistä ohjaavien toimenpiteiden valmistelun koordinoinnista vastaavat kaupunginjohtaja ja yhdyskuntatekniikan toimiala.

Elinvoima-näkökulman kriittiset menestystekijät

Elinvoima - Kriittiset menestytekijät