Olet täällä

Elintarvikehuoneistot

Kuusamotietoa

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa (elintarvikelaki 23/2006).

Mikäli olet perustamassa esim. ravintolaa, kahvilaa, kioskia, vähittäismyymälää, elintarvikkeiden kuljetusyritystä, pitopalvelua, elintarvikkeiden verkkokauppaa tai ei-eläimistä saatavien tuotteiden valmistuslaitosta, sinun tulee toimittaa kirjallinen elintarvikehuoneistoilmoitus valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ja viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista (tai olennaista muuttamista). Muista olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen ja palotarkastajaan mikäli perustat uutta toimitilaa tai huoneiston tiloja muutetaan oleellisesti.

Elintarvikehuoneistoilmoituksen johdosta ei tehdä enää päätöstä, mutta ilmoituksen käsittelystä annetaan todistus elintarvikealan toimijalle. Toiminta voidaan aloittaa ennen ensimmäistä tarkastuskäyntiä elintarvikehuoneistoon. Tarkastus suoritetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä mikäli toiminta on vähäriskistä ja toimijana on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. harrastekerhot, myyjäiset) tai toiminta tapahtuu muun elinkeinotoiminnan kanssa samassa huoneistossa (esim. kampaamot).

Lisätietoja antaa