Olet täällä

Avoimet tarjouspyynnöt

Kuusamotietoa

Kuusamon kaupungin hankinnoissa on noudatettava EU-määräysten ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön lisäksi kaupungin hankintaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja sääntöjä, jotka koskevat hankinta-asioita. Hankintaohjetta sovelletaan kaupunkikonsernin yhtiöihin konsernin ohjeissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMAssa.

Katso Kuusamon kaupungin avoimena olevat tarjouspyynnöt täältä