Siirry sisältöön

Pienempi tekstikokoSuurempi tekstikoko | Tekstiversio
Sosiaaliasiamies

Yhteystiedot

Kuusamon kaupunginvirasto I kerros
Käyntiosoite: Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo
Postiosoite: PL 9, 93601 KUUSAMO
Sosiaaliasiamies Jari Jaakkonen
Puh. 040 860 8338

Tavattavissa maanantaista perjantaihin klo 10.00 - 12.00.
Mikäli et tavoite minua puhelimitse, voit jättää tekstiviestillä soittopyynnön, viestin vastaajaan tai tavoitella sähköpostilla: sosasiat@kuusamo.fi

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Lain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava sosiaaliasiamies.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

 • neuvoo sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin ja asiakaslakiin liittyvissä kysymyksissä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja edistää asiakkaan oikeuksia
 • ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisuissa
 • antaa neuvontaa päätöksiä ja muuta viranomaisten toimintaa koskevien valitusten, kanteluiden tai muistutusten tekemisessä
 • sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä, eikä voi muuttaa viranhaltijoiden päätöksiä, eli ei ole muutoksenhakuviranomainen 

Jos olet tyytymätön kohteluun tai palveluun

 • Pyri ensisijaisesti keskustelemaan asianosaisen yksikön esimiehen kanssa tai laita palautteesi yksikön palautelaatikkoon. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat syntyneetkin.
 • Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, asiakkaalla on asiakaslain myötä mahdollisuus tehdä muistutus toimintayksikön johtajalle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutuslomakkeita saa eri toimintayksiköistä ja sosiaaliasiamieheltä.

Muistutus

 • on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä
 • antaa yksikölle tilaisuuden korjata epäkohta nopeasti
 • muistutukseen annetaan vastaus kohtuullisessa ajassa
 • asiakkaan halutessa järjestetään keskustelutilaisuus
 • sosiaaliasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä

Muistutus voi olla vapaamuotoinen eikä sen tekemiseen ole määräaikaa. Muistutukseen ei voi hakea muutosta.

Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kielteiseen päätökseen, muutosta voi hakea ensin tekemällä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle ja sen jälkeen valittamalla hallinto-oikeuteen.

27.1.2012 9:42